Se non está satisfeito, pode devolver as compras realizadas na páxina web do restaurante o voso lar. Debe poñerse en contacto co local nun prazo máximo de 2 horas dende a súa recollida ou recepción.A persoa a cargor xestionará o problema.

As circunstancias que poden provocar a devolución son as seguintes:

A1) Recollida no local -> Produto defectuoso de orixe: neste caso o usuario poderá solicitar o cambio do mesmo artigo, por outro de igual valor ou a devolución do importe pagado por ese artigo. O cliente debe devolver o produto defectuoso (e se é necesario recoller o novo produto) polos seus propios medios.

A2) Recollida nos locais -> Produto que, por erro, non se corresponde co pedido: neste caso o cambio será sempre feito polo mesmo artigo ou referencia. O cliente debe devolver o produto incorrecto e recoller o novo produto por conta propia.

B1) Entrega a domicilio -> Produto defectuoso de orixe: neste caso o cambio sempre se fará polo mesmo artigo ou referencia. Só lle será facturado o primeiro envío, farase cargo o restaurante da devolución e do novo envío.

B2) Entrega a domicilio -> Produto que por erro non se corresponde co pedido: o restaurante E asumirá os gastos de recollida do produto incorrecto e entrega do que corresponde o produto orixinal.

A devolución farase mediante o método de pago empregado na compra.O restaurante non devolverá o importe nin efectuará ningún reenvío de mercancías ata que se verifique a causa do inconformismo. O prezo a devolver é o que apareceu orixinalmente na orde. Unha vez verificado o estado correcto do produto devolto, o restaurante procederá á devolución do importe nun prazo máximo de 15 días naturais.