Acepto que os meus datos sexan gardados e procesados por motivos de saude publica, ​​para realizar esta reserva / compra, para tramitar reclamacións futuras sobre o servizo prestado, para facilitar o proceso en futuras reservas neste restaurante e para recibir información comercial relevante, como se describe neste resumo:

 Responsable :

Ana Paz Alvarez CIF: 34878478j

Enderezo: Paulino Freire 21 Bajo Vigo 

Teléfono: +34 986 11 25 75 

Correo electrónico: restauranteovosolar@gmail.com

 Propósito:

  - Como medida de protección frente o covid 19 no caso e só no caso do rexistro voluntario de telefonos .

  - A xestión de reservas e / ou compras realizadas polos usuarios no restaurante.

- A inclusión na axenda do responsable do tratamento para tramitar futuras reclamacións e controversias.

- Envíarlle información comercial relevante sobre produtos e servizos. 

Tempo: 

Os datos persoais proporcionados conservaranse sempre que cumpran o propósito para o que foron recollidos e non se solicite a eliminación do mesmo

 Lexitimación: 

- Consentimento do interesado. 

- Execución dun contrato no que o interesado é parte.

 Cesions:

  - O RESTAURANTE ten os datos persoais recollidos.

  - As transferencias de datos só se poderán realizar con fins estatísticos, ou a petición das autoridades.

- Non permitimos a terceiros que recollan os seus datos persoais ou información sobre as actividades que realizan en liña a través de cookies ou outras tecnoloxías. 

Dereitos: 

Acceder, rectificar e eliminar os datos, solicitar a súa portabilidade, oporse ao tratamento e solicitar a súa limitación. Para exercer estes dereitos, póñase en contacto por escrito co responsable da protección de datos mencionado anteriormente.